บอกต่อความดี

คุณพ่อและน้องมอส ร่วมบอกต่อความดี ในการบริจาคโลงศพ เพื่อผู้ยากไร้แด่ศพไร้ญาติ

#เพื่อผู้ยากไร้แด่ศพไร้ญาติ

#บอกต่อความดี